W czym pomoże konsul?

W czym pomoże konsul?
200
0

Na wniosek zatrzymanego konsul może: powiadomić rodzinę lub wskazaną osobę; wystąpić do władz miejscowych, uzyskać informację i przekazać zainteresowanemu powody zatrzymania, przewidywaną w ustawodawstwie sankcję karną za popełnienie zarzucanego czynu, czas trwania procedury sądowej oraz ewentualne możliwości zwolnienia; dostarczyć listę adwokatów (wyboru dokonuje wyłącznie osoba zatrzymana); odwiedzić zatrzymanego w areszcie i utrzymywać z nim kontakt.

W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego powiadamia rodzinę w kraju oraz służy pomocą w załatwieniu formalności na miejscu. Przy sprowadzaniu ciała lub prochów do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w sytuacji braku odpowiedniego ubezpieczenia – może je pokryć wyłącznie zleceniodawca.

Konsul nie może: regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak przykładowo: mandaty, długi, grzywny, koszty postępowania sądowego, koszty transportu ciała lub prochów do kraju, koszty pogrzebu, pomocy lekarskiej i leczenia za granicą.

Gdzie szukać pomocy w razie problemów za granicą? Tu znajdziesz potrzebne informacje.

(200)

NAPISZ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Twitter
praca_zagranica on Twitter
35 people follow praca_zagranica
Twitter Pic 79johnny Twitter Pic Atlinski Twitter Pic lukasz19 Twitter Pic KantorCe Twitter Pic 538b0480 Twitter Pic Monika96 Twitter Pic mTlumacz Twitter Pic YaajobP