Wyższe podatki za pracę za granicą?

Wyższe podatki za pracę za granicą?
458
0
Pracujesz i zarabiasz za granicą? Przygotuj się na zmiany w opodatkowaniu dochodów. Rząd planuje wprowadzić tzw. metodę zaliczenia proporcjonalnego. Zatrudnieni w innym kraju będą musieli ujawnić swoje dochody. Niektórzy zapłacą wyższą daninę.

 

Do sejmu trafił właśnie projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. Budzi on wiele emocji u wszystkich osób pracujących za granicą, gdyż media komentują go jako wielką rewolucję podatkową i nowy pomysł rządu na  sięgnięcie do kieszeni Polaków.

Wszystko  to za sprawą informacji o konieczności złożenia PIT -u ze swoich dochodów zagranicznych w Polsce oraz zmianie – stosowanej w umowach międzynarodowych – metody unikania podwójnego opodatkowania z „wyłączenia z progresją” na „zaliczenia proporcjonalnego”. Co to w praktyce oznacza?

 

Nowe zasady

Na wstępie należy podkreślić, że obowiązek rozliczenia dochodów zagranicznych w Polsce istnieje od dawna. Dotyczy on osób, mających swoje miejsce zamieszkania w Polsce i jednocześnie:

– pracujących za granicą w kraju, z którym Polska nie zawarła żadnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub też zawarła umowę opartą o zasadę tzw. zaliczenia proporcjonalnego (jak np. z Holandią);

– pracujących za granicą w kraju, z którym zawarta została umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania oparta o zasadę wyłączenia z progresją (np. z Niemcami, czy Wielką Brytanią), w przypadku, kiedy oprócz dochodów zagranicznych, wyłączonych z opodatkowania w Polsce, osiągały one również dochody takiemu opodatkowaniu podlegające (np. pracowały w Niemczech i w Polsce, lub w Niemczech i w Holandii); jak również w przypadku, kiedy zapragną się one rozliczyć wspólnie z małżonkiem, który  takie dochody osiągał.

Wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, są oparte o dwie podstawowe metody: „wyłączenia z progresją” i „zaliczenia proporcjonalnego”. W każdej z tych umów, niezależnie od zastosowanej metody unikania podwójnego opodatkowania, zawsze wskazany jest jeden kraj tzw. rezydencji podatkowej, gdzie podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i który to kraj ma prawo uwzględnić przy ustalaniu wysokości podatku dochodowego całość (ogólnoświatowych) dochodów podatnika. Umowy te nie stanowią niestety o tym, że każde państwo opodatkuje tylko te dochody, które podatnik w danym państwie osiągnął. One tylko regulują zasady uwzględnień dochodów osiągniętych w jednym kraju, przy opodatkowaniu dochodów osiągniętych w drugim kraju.

Proponowana zmiana przepisów ma doprowadzić do tego, że głównie obowiązującą metodą unikania podwójnego opodatkowania, będzie metoda zaliczenia proporcjonalnego, która pomimo tego, że jest uznawana za „tę mniej korzystną”, wydaje się być bardziej sprawiedliwa. Skutkiem podatkowym jej wprowadzenia będzie – w uproszczeniu – wyliczenie podatku od łącznych dochodów zagranicznych i polskich, a następnie odliczenie od podatku polskiego całości lub części podatku zapłaconego już wcześniej za granicą i zapłacenie w Polsce ewentualnej różnicy podatku. Należy przy tym podkreślić, że w związku z wprowadzanymi zmianami, osoby fizyczne nie zostaną pozbawione prawa do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej. W praktyce sprowadza się to do tego, że osoba zarabiająca tylko i wyłącznie za granicą, nie zapłaci w Polsce żadnego podatku.

 

 

Uszczelnienie ściągalności

Zgodnie z założeniem projektowym, zmiana  jest wymierzona przede wszystkim w podmioty gospodarcze transferujące swoje zyski do krajów, w których obowiązują bardzo atrakcyjne dla podatników stawki podatkowe. Chodzi tutaj o obawy, dotyczące nadużyć przy tzw. optymalizacji podatkowej, związanych ze stosowaniem metody wyłączenia z progresją, w sytuacjach, kiedy dochód nieopodatkowany w jednym państwie, będzie również wyłączony z opodatkowania w drugim państwie, co może prowadzić do sytuacji, że dochody (nawet bardzo wysokie) nie zostaną w ogóle opodatkowane.

Nowe przepisy będą nakładały na polskiego rezydenta podatkowego większe obowiązki wobec polskiego fiskusa, tylko jeżeli osiągał on swoje dochody wyłącznie za granicą i to w państwie, z którym obecnie obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania oparta o zasadę wyłączenia z progresją. W przypadku pozostałych polskich podatników pracujących poza naszym krajem obowiązki, co do składania zeznań podatkowych, nie ulegną zmianie. Zmienić się może natomiast wysokość podatku, jaki trzeba będzie w Polsce zapłacić. Jednakże, czy będzie to podatek wyższy, czy niższy, zależy od wielu innych czynników.

Wprowadzane zmiany są wdrażane na podstawie postanowień zawartych w wielostronnym traktacie międzynarodowym i będą miały zastosowanie do umów z tymi państwami, które również wcieliły w życie regulacje wynikające z tego traktatu. Ponadto niektóre umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak np. z Niemcami, nie zostały objęte zmianami i tu w dalszym ciągu będzie obowiązywała metoda „wyłączenia z progresją”.

 

Ewa Szczap, kierownik działu weryfikacji i PIT, Grupa Kapitałowa Euro-Tax SA, do której należą spółki Euro-Tax.pl oraz CUF.

(458)

NAPISZ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Twitter
praca_zagranica on Twitter
35 people follow praca_zagranica
Twitter Pic 79johnny Twitter Pic Atlinski Twitter Pic lukasz19 Twitter Pic KantorCe Twitter Pic 538b0480 Twitter Pic Monika96 Twitter Pic mTlumacz Twitter Pic YaajobP